Европейски форум за бъдещето29 януари 2014


ПАСЕ ОПРЕДЕЛИ ДОКЛАДЧИК ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОРУМ ЗА БЪДЕЩЕТОПАСЕ ОПРЕДЕЛИ АРКАДИО ДИАЗ ТЕХЕРА ОТ  ИСПАНИЯ ЗА ДОКЛАДЧИК
 ПО ПРОЕКТА ЗА ПРЕПОРЪКА
 “ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА БЪДЕЩЕТО” 
ВНЕСЕН ОТ ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ 
      
                                                     Аркадио Диаз Техера
                                                           
Комисията по политически въпроси и демокрация на ПАСЕ избра докладчик по проекта за препоръка към Комитета на Министрите на Съвета на Европа “Европейски Форум за бъдещето”, внесен от Лъчезар Тошев и група депутати от различни страни-членки на 22 януари 2013г.

Докладчикът е г-н Аркадио Диаз Техера от Испания.
Срокът за изготвяне на доклада и проекта за гласуване на решение от Асамблеята е24.06.2015г. 

На 24 юни 2013 г. Бюрото на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа, разгледа внесения от Лъчезар Тошев и други членове на ПАСЕ проект за препоръка към Комитета на министрите (представляващ правителствата на 47-те страни-членки) за създаване на Европейски Форум за бъдещето и разпредели проекта на Комисията по Политически въпроси и демокрация на Асамблеята за да изработи доклад и предложи документи за гласуване по него. Бюрото на ПАСЕ по този начин се съобрaзи с искането на самата политическа комисия, прието с гласуване на нейно заседание през април.
         С това се даде "зелена светлина" за работа по този проект!
ПАРЛАМЕНТАРНА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

Документ 13105/22 януари 2013

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА БЪДЕЩЕТО

Проект за препоръка

Внесен от Г-н Лъчезар Тошев и други членове на Асамблеята

Това предложение все още не е дискутирано и ангажира само тези които са го подписали!

Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа, отбелязвайки че :

  1. на 12 ноември 1997г. Генералната Конференция на ЮНЕСКО е приела Декларация за отговорностите на настоящите спрямо бъдещите поколения.
  2. В декларацията на Комитета на Министрите на Съвета на Европа от 7 май 1999 приета в Будапеща, правата на бъдещите поколения се разглеждат също-като важно предизвикателство за следващото хилядолетие.
  3. Като знак на политическа воля, много държави създадоха техни национални комисии за бъдещето занимаващи се с дългосрочни политики в различни сфери като икономическото развитие, устойчивото използване на ресурсите, възобновяемата енергия, мерки за омекотяване на промените в климата, за водните ресурси, образованието в демократично гражданство, състоянието на нацията и младежките политики, качеството на живота, новите технологии и пр.
  4. Представителите на държавните институции, учени, футуролози, неправителствени организации, университетски преподаватели, политици, частния сектор, медиите, асоциации на работници и на работодатели, вероизповедания и др.са поканени да участват в такива форуми и да бъдат включени във взаимодействието по тези въпроси.
  5. Би било от интерес за Съвета на Европа да организира такъв форум за бъдещето, където да бъдат дискутирани въпроси от общ интерес за европейските граждани като демокрация, европейската идентичност и ценности, ролята на Обединена Европа в света, икономика, външни отношения, защита на човешките права, промените в климата, използването на ресурсите и т.н.
    Това може да стане генератор на нови идеи със широка подкрепа и свеж устрем за нови политики не само за Европа, но и за света.

Асамблеята призовава Комитета на Министрите и страните-членки на Съвета на Европа за подкрепят учредаването на такъв Европейски Форум за бъдещето.
Подписали :

Лъчезар Тошев, България, ЕНП/ХД
Давид Бакрадзе, Грузия, ЕНП/ХД
Борис Чилевич, Латвия, СОЦ
Майкъл Конарти, Обединено Кралство, СОЦ
Ренато Фарина, Италия, ЕНП/ХД
Ханс Франкен, Нидерландия, ЕНП/ХД
Жан-Шарл Гардето, Монако, ЕНП/ХД
Андреас Грос, Швейцария, СОЦ
Андрес Херкел, Естония, ЕНП/ХД
Андрей Хунко, Германия, Обединена Евролевица
Тадеуш Ивински, Полша, СОЦ
Роман Якич, Словения, Алианс на либерали и реформатори в Европа
Ференц Калмар, Унгария, ЕНП/ХД
Георги Канделаки, Грузия, ЕНП/ХД
Вацлав Кубата, Чешка Република, ЕНП/ХД
Жак Лежандър, Франция, ЕНП/ХД
Керстин Лундгрен, Швеция, Алианс на либерали и реформатори в Европа
Жоао Боско Мота Амарал, Португалия, ЕНП/ХД
Кармен Кинтанийя, Испания, ЕНП/ХД
Егидиус Варейкис, Литва, ЕНП/ХД
Лука Волонте, Италия, ЕНП/ХД
Пьотр Вах, Полша, ЕНП/ХД


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Докладчикът Аркадио Диаз Техера, загуби мястото си в испанския парламент и докладът му в ПАСЕ по тази тема не беше завършен.

Поради събитията, които се разиграха в Европа от тогава насам, подходът беше променен. 

Инициативата на Джема Грозданова - Ръководител на българската делегация в ПАСЕ, за Декларация относно европейското единство и сътрудничество, подкрепена от Асамблеята с консенсус (!) на 27 ноември 2015г. на заседание в София, по време на българското председателство на Комитета на Министрите, предлага бъдещето на Европа да се дискутира на най-високото възможно ниво - на Четвърта среща в историята на Съвета на Европа -  на държавните глави  и ръководителине на правителствата на 47-те страни-членки.  

По този въпрос предстои голям дебат в ПАСЕ вероятно през 2017г. и гласуване на препоръка до външните министри на страните-членки

След това Комитетът на Министрите трябва да разгледа въпроса и да вземе решение  относно предложението за такъв форум, като информира за решението си ПАСЕ.Свързани теми :

БЪЛГАРСКИ ФОРУМ ЗА БЪДЕЩЕТОЕвропейски консенсус по българско предложениеЗАСЕДАНИЕ НА БЮРОТО, ПРЕЗИДЕНТСКАТА И ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ НА ПАСЕ В СОФИЯ, 26-27 НОЕМВРИ 2015г.
http://toshev.blogspot.bg/2015/11/blog-post_14.html
ОТ СОФИЯ ПАСЕ СВИКА ДЪРЖАВНИТЕ ГЛАВИ И ПРЕМИЕРИТЕ НА 47-ТЕ СТРАНИ-ЧЛЕНКИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА - ПО БЪЛГАРСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

http://toshev.blogspot.bg/2015/11/47.html


 
 Декларация
на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа
Заседанието на Парламентарната Асамблея в София днес, препотвърди целта на отците - основатели на Съвета на Европа, които като следствие от ужасите на Втората Световна война, създадоха тази организация с предназначението да “постигне по-голямо единство между своите членове” за да се запазят и реализират “идеалите и принципите, които са тяхното общо наследство”. 
 
Както е посочено изрично в чл.3 от Статута на Организацията, нейните членове, трябва да сътрудничат искрено и ефективно за реализацията точно на тази цел.
Като чества 40-тата годишнина на Заключителния документ от Хелзинки, Асамблеята желае да подчертае важната роля, която изигра неговото подписване, довело до края на Студената война. 
Тя приема този документ като пример за това, какво е възможно да се постигне, когато страните съгласувано положат усилия да оставят настрана своите различия и да се стремят към разбирателство.
Асамблеята е искрено убедена, че многобройните политически предизвикателства, с които Европа се сблъсква днес, както вътрешни, така и извън нейните границите изискват общ отговор на базата на споделните принципи и ценности, диалог, доверие и солидарност.
В тези критични моменти, страните-членки на Съвета на Европа, трябва да се сплотят около това, което ги обединява, отколкото това, което ги разделя и да предотвратят издигането на нови стени и очертаването на разделителни линии.
За тази цел и признавайки ключовата роля, която Съветът на Европа може да играе защитавайки и подпомагайки демократичната сигурност, Асамблеята призовава за Среща на държавните глави и ръководителите на правителства, на която страните да препотвърдят на най-високо политическо ниво, своите ангажименти спрямо общите ценности и принципи на демокрацията, човешките права и върховенството на закона, защитавани от Организацията.

Приета от Постоянната Комисия на заседание в София, 27 ноември 2015г.  


Внесена от Джема Грозданова (България, ЕНП/ХД),Ръководител на българската делегация

В София : Конференция на Председателите на парламентарните Комисии по външна политика на страните-членки на Съвета на Европа

http://toshev.blogspot.bg/2016/02/blog-post_8.htmlВажно е, че в този момент подарихме на Европа
"Съединението прави силата"

Лъчезар Тошев пред news.bg, интервю на Весела Веселинова
 
 
 
 
 
 
 

Written question
Sofia Declaration of 27 November 2015 adopted by the Standing Committee of the Parliamentary Assembly 

Political Affairs Committee backs proposal for fourth Council of Europe Summit 

The Political Affairs Committee today backed the proposal for a fourth Council of Europe Summit. 

On the basis of a memorandum prepared by Michele Nicoletti (Italy, SOC), it stressed that such a Summit should primarily aim at re-launching the Council of Europe's core mission: a pan-European organisation, offering a common legal space to 820 million Europeans and thus capable of promoting democratic security throughout the continent.


"We must make sure to avoid a paternalistic approach and treat all member States of the Organisation equally and in mutual respect, whether they are small or big, whether they are old member or have joined more recently. 

At the same time, it is important to focus on what unites us rather what divides us," Mr Nicoletti stressed.


The committee agreed that in a Europe which has profoundly changed since the last Summit, held in Warsaw in 2005, and when the whole world seems to be changing, a Summit would offer the unique opportunity to member States to reaffirm, at the highest political level, their commitment to the common values and principles of democracy, the rule of law and human rights, upheld by the Organisation, as enshrined in the European Convention on Human Rights.

Michele Nicoletti is due to present his report “Call for a Council of Europe Summit to defend and promote democratic security in Europe” at the PACE plenary session in October 2017.


Link to the Memorandum of the Rapporteur

Д-р Джема Грозданова - Ръководител на българската делегация в ПАСЕ инциира проект за Препоръка към Комитета на Министрите


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА В ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА АРХИТЕКТУРА


Проект за препоръка


Внесен от Джема Грозданова ( България, ЕНП/ХД) и други членове на Асамблеята

Документ 14316
3 май 2017г.
 
                                                                                                                Неофициален превод!
Парламентарната Асамблея,


Вземайки предвид своята Софийска Декларация от 27 ноември 2015г. и подкрепата от видни европейски лидери за призива за свикване на Четвърта среща на Съвета на Европа на най-високо ниво ;
Препотвърждавайки своята позиция изразена в Препоръка 1567/2002 за парламентарен контрол върху международните институции, целяща да направи европейските институции по-отговорни, така че гражданите на Европа да ги възприемат като свои собствени представители;
Проследявайки с интерес дебатите за бъдещето на Европейския съюз инициирани от Президента на Европейската Комисия   и идеите на европейските лидери по същата тема;
Подчертавайки, че независимо от разликата в членството на Съвета на Европа и на Европейския съюз и двете организации са посветили своите дейности да защитават еднакви ценности и по-специално на изграждането на Обединена Европа на основата на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона, като зона с граници между националните държави, но без разделителни линии;
Подчертавайки, че Съветът на Европа е уникален форум, където страните-членки на ЕС и европейските страни, които не членуват в ЕС са в диалог и сътрудничество основани на общи ценности и принципи;
Призовава Комитета на Министрите да организира заедно с ПАСЕ и с Европейския Парламент дискусия относно бъдещето на Европа и ролята на Съвета на Европа в рамките на Европейската политическа архитектура, която да се проведе преди Четвъртата среща на най-високо равнище.
Подписали:
 
 
Джема ГРОЗДАНОВА (ЕНП, България)

 
Теодора БАКОЯНИС (ЕНП, Гърция)

Моника БАРТОШ (ЕНП, Унгария)

Тобиас БИЛСТРЬОМ (ЕНП, Швеция)

Марко ГАТИ (ЕНП, Сан Марино)

Валериу ГИЛЕЧИ (ЕНП, Молдова)

Милена ДАМЯНОВА(ЕНП, България)

Валери ЖАБЛЯНОВ (Социалист, България)

Джейхан ИБРЯМОВ (АЛДЕ, България)

Даниел КИРИЛОВ (ЕНП, България)

Едуард КЬОК (ЕНП, Австрия)

Филипо ЛОМБАРДИ (ЕНП, Швейцария)

Жолт НЕМЕТ (ЕНП, Унгария)

Боряна ОБЕРГ (ЕНП, Швеция)

Джозеф ОРЕЙЛИ (ЕНП, Ирландия)

Лиляна ПАЛИХОВИЧИ (ЕНП, Молдова)

Жорди РОКА (ЕНП, Испания)

Адайо СИЛВА (ЕНП, Португалия)

Самвел ФАРМАНИАН (ЕНП, Армения)

Хамид ХАМИД (АЛДЕ, България)

 

  

COUNCIL OF EUROPE IN THE EUROPEAN POLITICAL ARCHITECTURE
 


MOTION FOR A RECOMMENDATION
 
Doc. 14316
03 May 2017


Tabled by Dzhema Grozdanova (Bulgaria, EPP /CD) and other members of the Assembly


  


The Parliamentary Assembly, 


Taking into account its Sofia Declaration of 27th of November 2015 and the support by eminent European Leaders for the call for the assembling the Fourth Council of Europe Summit;


Reaffirming its position expressed in Recommendation 1567/2002 for a parliamentary scrutiny of international institutions aimed to give greater accountability of European institutions, so that the citizens of Europe to acknowledge them as their own representatives;


Following with interest the debates for the Future of the European Union initiated by the President of the European Commission and the ideas of European leaders on the same topic;


Stressing that despite the different membership of the Council of Europe and EU, both


Organizations dedicated their activities to promote the same values and especially to establish a United Europe based on Democracy, Human Rights and Rule of Law, as an area with boundaries between nation states, but without dividing lines; 


Underlining that the Council of Europe is a unique forum where the EU member-states and non-EU European states are in dialogue and cooperation based on common values and principles;
 


Calls upon the Committee of Ministers to organize together with PACE and the European Parliament a discussion about the Future of Europe and the Role of the Council of Europe within the European Political Architecture, which is to take place before the Fourth Summit.Signed:

 
Dzhema GROZDANOVA (EPP/CD, Bulgaria)

 

Boriana ABERG (EPP/CD, Sweden)

Theodora BAKOYANNIS (EPP/CD,Greece)

Monika BARTOS (EPP/CD,Hungary)

Tobias BILLSTROEM (EPP/CD, Sweden)


Samvel FARMANYAN (EPP/CD, Armenia)


Marco GATTI (EPP/CD, San Marino)Milena DAMYANOVA (EPP/CD, Bulgaria)Valeriu GHILETCHI (EPP/CD,Moldova)Dzheyhan IBRYAMOV (ALDE, Bulgaria)


Valeri JABLIANOV (SOC, Bulgaria)

Danail KIRILOV (EPP/CD, Bulgaria)

Eduard KOECK (EPP/CD, Austria)

Filippo LOMBARDI (EPP/CD, Suisse)

Hamid HAMID (ALDE, Bulgaria)

Zsolt NEMETH (EPP/CD,Hungary)

Joseph O’REILLY (EPP/CD, Ireland)

Liliana PALIHOVICI (EPP/CD, Moldova)

Jordi ROCA (EPP/CD, Spain)

Adao SILVA (EPP/CD, Portugal)

 
 
 Линк към сайта на ПАСЕ, където документът е публикуван на 3 май 2017г.
 


Some reminiscences about the debates on the Reform of PACE in 2011, when the principle of equality between the members of the Assembly and between the member-states of the Council of Europe was successfully defended! I was astonished to see that the Bureau unanimously adopted the proposal to allocate the position of ex-officio members of the new Committee on the Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs to the chairpersons of five privileged delegations from the biggest member states – France, Germany, Italy, the Russian Federation and the United Kingdom.
The committee is composed of members proposed by the political groups, so why should part of its membership be elected in a different way?
 Every delegation should be treated equally, whether it is large or small, and I am strongly convinced that the political groups could nominate the leaders of the five delegations through the ordinary procedure.
I am certain that nobody could oppose their nomination by those groups.
THE PRESIDENT – Thank you. The next speaker is Ms Guţu.
(…)
THE PRESIDENT We now come to Amendment 4, tabled by Mr Toshev, Mr Dimitrov, Mr Minchev, Ms Grozdanova, Mr Vareikis, Ms Pernaska, Mr Matušic, Ms Caparin and Mr Falzon, which is, in the draft resolution, after paragraph 5.4.2, to insert the following sub-paragraph:
 “to grant the committees of the Assembly, except the Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States and the Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs, an annual ticket to organize a joint meeting with the relevant committees in the national parliaments of the member states.”
I call Mr Toshev to support Amendment 4.
Mr TOSHEV (Bulgaria) – The amendment speaks for itself. We are dealing with the same issues and such meetings would strengthen the position of the Assembly and those involved in the dialogue. With the involvement of national parliaments, we could achieve our goals.
THE PRESIDENT – We now come to Sub-Amendment 1 to Amendment 4, tabled by Mr Mignon, Mr Rochebloine, Mr Reiss, Ms Marland-Militello, Mr Rouquet, Mr Gardetto and Mr Marquet, which is, in Amendment 4, to replace the word “grant” with the following word: “invite” and, after the word “Affairs,”, to insert the following words: “to use”.
I call Mr Mignon to support Sub-Amendment 1.
Mr MIGNON (France) spoke in favour of Sub-Amendment 1, and said that in principle he agreed with Amendment 4 but he wished to change the word “grant” to “invite” and to insert “to use” after “affairs” to avoid any misunderstanding and to make completely clear the powers and privileges of each committee and to spell out clearly what each committee did.
THE PRESIDENT – Does anyone wish to speak against the sub-amendment? That is not the case.
What is the opinion of the mover of the amendment?
Mr TOSHEV (Bulgaria) – I am fully in favour.
THE PRESIDENT – What is the opinion of the committee?
Mr MIGNON (France) The committee is in favour.

We now come to Amendment 5, tabled by Mr Toshev, Mr Dimitrov, Mr Vareikis, Ms Pernaska, Mr Matušic, Ms Caparin, Mr Falzon, Mr Ghiletchi, Ms Palihovici and Mr Gardetto, which is, in the draft resolution, delete paragraph 6.4.3.
If this amendment is agreed to, Amendment 32 falls.
I call Mr Toshev to support Amendment 5. You have 30 seconds.
Mr TOSHEV (Bulgaria)The amendment refers to the proposal to grant special new privileges to the Assembly’s biggest delegations. I oppose that proposal.
I was encouraged by the readiness of the rapporteur to co-operate with those who oppose him and who are trying to keep the spirit of equality in this Assembly. I would support his new proposal, which meets this point and takes our concern into consideration.
THE PRESIDENT – Does anyone wish to speak against the amendment? That is not the case.
What is the opinion of the committee on the amendment?
Mr MIGNON (France) said the ad hoc committee was against Amendment 32 but was offering an oral amendment which he hoped would deal with the concerns expressed in the original amendment
THE PRESIDENT – I am assuming that the committee is against, Mr Mignon?
Mr MIGNON (France) – Yes.
THE PRESIDENT – I shall now put the amendment to the vote.
The vote is open.
Amendment 5 is rejected.
I have received an oral amendment from Mr Mignon, on behalf of the Ad hoc Committee on Reform of the Parliamentary Assembly, which reads as follows:
“In paragraph 6.4.3 of the draft resolution, to replace the words ‘of the five largest national delegations (France, Germany, Italy, the Russian Federation and the United Kingdom)’ with the following words ‘to increase the number of members with a view to ensuring an equitable geographical representation of members. With this in mind each member state shall not have more than one member on this Committee’.”
If this oral amendment is agreed to, Amendment 32 falls.
I remind the Assembly of Rule 33.6, which enables the President to accept an oral amendment or sub-amendment on the grounds of promoting clarity, accuracy or conciliation and if there is not opposition from 10 or more members to it being debated.
In my opinion the oral amendment meets the criteria of Rule 33.6. Is there any opposition to the amendment being debated? That is not the case. I therefore call Mr Mignon to support Oral Amendment 1. You have 30 seconds.
Mr MIGNON (France) spoke on behalf of the ad hoc committee in support of Oral Amendment 1, saying that he thought this dealt with the concerns raised by Mr Toshev and his co-signatures as well as the other members who had supported Amendment 32. This oral amendment would ensure a more equitable geographic representation of members on the committee.
THE PRESIDENT – Does anyone wish to speak against the oral amendment? I call Mr Vareikis to speak. You have 30 seconds.
Mr VAREIKIS (Lithuania) – Maybe from one point of view, this looks like a good idea. On the other hand, we will have to invent a mechanism. How will we manage to keep to the geography and to the rules? The members of the Rules Committee are appointed by the political groups, so this probably needs more clarification. For the time being, it might be better not to have it.
THE PRESIDENT – The committee is obviously in favour, Mr Mignon?
Mr MIGNON (France) – Yes.
THE PRESIDENT – I shall now put the oral amendment to the vote.
The vote is open.
Oral Amendment 1 is agreed to and therefore Amendment 32 falls.

Rapporteur on a Fourth Council of Europe Summit held bilateral meeting with Ms Mogherini

 
 
 
"Prior to an exchange of views with the Committee of Ministers of the Council of Europe, Federica Mogherini, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the European Commission, discussed with Michele Nicoletti (Italy, SOC), who  is currently preparing a report on a fourth Council of Europe Summit for the Political Affairs Committee.
 
 
"A fourth Summit should primarily aim at re-launching the Council of Europe's core mission as a pan-European organisation, offering a common legal space to 820 million Europeans and thus capable of promoting democratic security throughout the continent" said Mr Nicoletti stressing that relations between the EU and the Council of Europe would of course be addressed in this context.
Michele Nicoletti is due to present his report “Call for a Council of Europe Summit to defend and promote democratic security in Europe” at the PACE plenary session in October 2017 in Strasbourg.
 

Le rapporteur sur un quatrième sommet du Conseil de l’Europe rencontre Mme Mogherini


"Avant son échange de vues avec le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, Federica Mogherini, Haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-présidente de la Commission européenne, s'est entretenue avec Michele Nicoletti (Italie, SOC), qui prépare actuellement un rapport pour la Commission des questions politiques sur un quatrième Sommet du Conseil de l'Europe.
 

 
« Un quatrième sommet devrait principalement viser à relancer la mission principale du Conseil de l'Europe en tant qu'Organisation paneuropéenne, offrant un espace juridique commun à 820 millions d'Européens et donc capable de promouvoir la sécurité démocratique sur l'ensemble du continent », a dit M. Nicoletti en soulignant que les relations entre l'UE et le Conseil de l'Europe seraient évidemment abordées dans ce contexte.
Michele Nicoletti présentera son rapport « Appel à un sommet du Conseil de l'Europe pour défendre et promouvoir la sécurité démocratique en Europe » lors de la session plénière de l'APCE en octobre 2017 à Strasbourg.